Internetowa rejestracja do kolejki

W celu zarezerwowania wizyty prosimy dokładnie zapoznać się z rodzajami spraw załatwianymi w ramach danej grupy, po czym wybrać właściwą grupę.
Prawa Jazdy
Rejestracja Pojazdów

POK. 27         STANOWISKA 2, 3, 4, 5

1.Rejestracja pojazdów

2.Czasowa rejestracja pojazdów

3.Wymiana dowodu rejestracyjnego w związku z:

● brakiem miejsca na wpisywanie kolejnych terminów badań technicznych

● jego kradzieżą/zgubieniem/ zniszczeniem

 

4. Zawiadomienie o dokonaniu zmiany w dowodzie rejestracyjnych w zakresie:

● rodzaju pojazdu

● przeznaczenia

● numeru nadwozia/podwozia/ramy

● danych właściciela

● w zakresie współwłasności pojazdu

 

5. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

6. Wydawanie decyzji o nadaniu i umieszczeniu cech identyfikacyjnych pojazdu oraz zgody
    na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej

7. Wpisanie/wykreślenie zastawu

Wyrejestrowanie Pojazdów

POK.28         STANOWISKO  6

1.Wydawanie:

● stałych dowodów rejestracyjnych (po zwrocie pozwolenia czasowego)

● zatrzymanych dowodów rejestracyjnych

2.Dokonywanie adnotacji urzędowych w dowodach rejestracyjnych np.: GAZ, HAK, VAT, EURO, L,  
   TAXI

3.Zgłoszenie zbycia/nabycia pojazdu

4.Wyrejestrowywanie pojazdu

5.Wydawanie zaświadczeń potwierdzających dane zawarte w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu

6.Wydawanie wtórników: tablic rejestracyjnych, nalepek kontrolnych na szybę pojazdu, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, kart pojazdów

 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu przeprowadzenia rejestracji w kolejce. (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)